Pronájem pozemků

Naše společnost si dovoluje oslovit vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Olší, Nové Dvory, Skrýchov, Opařany, Podboří, Božejovice, s nabídkou pachtu (pronájmu) jejich pozemků.

Co nabízíme:

 • Čestné a rovné jednání, ctíme vlastnické právo k pozemku
 • Základní nájemné ve výši 4000 Kč za 1 ha
 • Dobu pachtu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let
 • Každý rok automatické navýšení nájmu o inflaci.
 • Daň z propachtovaných pozemků hradí naše firma

V případě, že potřebuje vlastník pozemků některý pozemek využívat pro svojí potřebu (stavba, přístupová komunikace, uložení materiálů), je po vzájemné dohodě výpovědní doba 1 rok.

Co nenabízíme:

 • Dobu pronájmu s výpovědní dobou 7 let
  • nejasné a neprůhledné navýšení nájmu, na které nemá vlastník právní nárok
 • přenesení odpovědnosti na vlastníka pozemků při dokazování vzniklých škod na pozemcích způsobené třetí nebo neznámou osobou
 • omezení vlastníka pozemků dohlížet na hospodaření na jeho pozemcích

Věříme, že Vás naše nabídka pachtu pozemků zaujala a pečlivě ji porovnáte s dalšími nabídkami.

Pachtovní smlouva k nahlédnutí naleznete zde: Pachtovní smlouva vzorová

Odkup půdy

Vzhledem k tomu, že zemědělsky hospodaříme a jsme vlastníky pozemků v katastrálních území Olší, Nové Dvory, Skrýchov, Oltyně, Opařany, Podboří, Božejovice a Padařov.

Dovolujeme si oslovit vlastníky zemědělských pozemků s nabídkou odkupu jejich pozemků, a to  jak celých, tak jejich podílů.

Nabízíme: 

 1. Vždy garanci nejvyšší ceny v porovnání s nabídkou od ostatních subjektů
 2. Platbu v hotovosti nebo převodem na účet při podpisu smlouvy
 3. Žádné poplatky: uhradíme veškeré náklady související s uzavřením smlouvy (vyhotovení kupní smlouvy, vklad na katastr nemovitostí apod.)
 4. Kompletní právní servis a poradenství při uzavírání smluv

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na čísle: 773 837 401.