Vesnice Olší bývala částí větších statků. Poprvé se uvádí v roce 1379, kdy příslušela k rožmberským Příběnicím.  Z té doby není zpráv, že by v ní stávala tvrz. Ves se později dostala k jistebnickému zboží a nakonec k Bechyni. V roce 1550 ji spolu s dalšími vesnicemi a statky získal Kryštof ze Švamberka a Oldřich mladší z téhož rodu Olší o rok později odprodal Jindřichu Hozlauerovi z Hozlau na Dobronicích. Při Dobronicích Olší zůstalo až do roku 1572, kdy se šest Jindřichových synů dělilo po otcově smrti o jeho pozůstalost. Olešský statek připadl Jetřichovi Hozlauerovi. Měl pět synů a jednomu z nich, Adamovi mladšímu, svůj majetek prodal za osm tisíc kop míšeňských. Po otcově smrti Adam své bratry vyplatil a majetek si podržel.

V období husitství se Adam sice připojil k odbojným stavům, ale včas přestoupil na katolickou víru a tak se mu podařilo majetek zachránit. K Olší přikoupil vsi Podboří a Opařany, ale pak Olší s tvrzí prodal Janu Menšíkovi z Menštějna. Po něm zboží zdědil syn Mikuláš Jiřík. Jeho nástupce František Albrecht Leopold Menšík prodal tvrz Olší spolu se vsí, dvorem, pivovarem a vesnicí Nové Dvory Františku Jáchymu Lažanskému z Bukové. Tomu se zde ale příliš nelíbilo a proto roku 1685 Olší prodal Hyacintu Hohmanovi, opatovi kláštera břevnovského a milevského. V kupní smlouvě se již o tvrzi nehovoří. Pravděpodobně pozbyla významu a časem zanikla. Kdy se tak stalo, není známo. Ale je pravděpodobné, že stávala v místech dnešního hospodářského dvora.

Nezapomeňte se v Galerii podívat na video a fotografie z rekonstrukce.